Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

Republikens presidents framställning RP 8/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
Sökord: fördrag, handräckning, skatt, skatteärende

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser