Halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013

Landskapsregeringens meddelande M 4/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetförverkligande, redogörelse, halvtidsrapport, budgetrapport, budget, budgetuppföljning, rapport, ekonomirapport, halvårsraport, budgetförverkligande, mellanrapport

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser