Handikappservice

Lagförslag FR 5/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: handikap, handikapp, service, funktionshinder, tolk, assistent, personlig assistent, klient, diskriminering
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård