Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen

Granskningsrapport GR 1/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen har sänt till lagtinget i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslagen om landskapsrevisionen en granskningsrapport avseende effektivitetsrevisionen gällande hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen

Åtgärder

 • 2022-03-31

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Landskapsrevisionen

  Dokument

 • 2022-04-06

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2022-04-06

  Inväntar svar från landskapsregeringen

 • 2022-06-02

  Inkommet dokument

  Från: Ålands landskapsregering

 • 2022-06-13

  Svar för kännedom

  Läs protokollet

 • 2022-08-29

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2022-08-31

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2022-09-05

  Remissdebatt

  Läs protokollet

 • 2022-09-05

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet