Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen

Granskningsrapport GR 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen har sänt till lagtinget i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslagen om landskapsrevisionen en granskningsrapport avseende effektivitetsrevisionen gällande hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen

Åtgärder