Höjning av anslaget under moment 42.30.20 för ÅSUB för en valpejling

Budgetmotion FM 21/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter