Höjning av anslaget under moment 45.54.77 samt ändring av momentets rubrik

Budgetmotion FM 41/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter