Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader

Budgetmotion FM 8/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter