Höjning av anslaget under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

Budgetmotion FM 25/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter