Höjning och indexering av avbytarstödet

Lagförslag LF 19/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om avbytarstöd änd-ras så att avbytarstödets belopp höjs samt från och med 2028 knyts till det konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Avsikten är att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder