Hur räddar vi vårt småskaliga kustfiske?

Skriftlig fråga SF 29/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur och när avser landskapsregeringen inleda arbetet med att motarbeta ett totalförbud mot allt riktat yrkesfiske på strömming och lax i Ålands hav för att rädda vårt småskaliga kustfiske?

Åtgärder