Simon Påvals

Simon Påvals

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, fru talman! Ärade lagting. Precis som det står i lagförslagets allmänna motivering så är "den ekologiska balansen i geografiskt isolerade ekosystem extra känsliga för skadeverkningar, bland annat av invasiva arter som idag utgör ett av de största...

  Invasiva främmande arter (LF 8/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-03-09 13:25:44
 • Tack, fru talman! Jag konstaterar att infrastrukturdebatten till största del fokuseras på skärgårdstrafik, medans infrastruktursatsningar på fasta Ålands landsbygd har förbisetts och förpassats till fina rubriksättningar. Så har det låtit under valåret...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen (F 1/2019-2020) Föredras Fråga 2020-01-24 10:17:51
 • Herr talman! Bästa lagtingskolleger, jag kommer i ett kort anförande att presentera den liberala lagtingsgruppens synpunkter på lagförslaget kring myndigheters, kommuners och andra aktörers rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. Jag ser även...

  Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret (LF 7/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-01-15 13:20:47
 • Tack, fru talman! I ett kort anförande skulle jag åter önska lyfta frågan om landskapsregeringens regionalpolitik, i främsta hand gällande norra och västra Åland. I måndagens plenum så lyfte jag frågan lite kort. Jag vill här nu också, i och med att...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-18 13:27:24
 • Tack, fru talman! Jag ska börja med att säga att det finns många sakfrågor i detta regeringsprogram som jag tycker att är bra och som matchar med punkter i både min egen valkampanj och Liberalernas valmanifest. Jag ser där fördelen med en bred...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-16 19:23:45
 • Tack, herr talman! I mitt första anförande som ledamot i Ålands lagting så vill jag peka på de sociala bitarna i budgeten. Det är de sakerna som intresserar mig politiskt, inte minst ungdomars välfärd och hälsa....

  Förslag till Ålands budget för år 2020 (BF 1/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2019-11-14 10:49:07