Industriutsläpp

Lagförslag LF 10/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utsläpp, industri, industriutsläpp, miljö, miljöskydd, miljöpåverkan
Berörda lagar: ll om ändring av ll om miljöskydd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård