Insamlingen av uttjänta textilier

Skriftlig fråga SF 27/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen ämnar se till att Åland följer EU:s nya avfallsdirektiv när det gäller den separata insamlingen av uttjänta textilier?

Åtgärder