Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2022-11-09 –
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2022-11-09 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2022-10-12 –
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 – 2022-10-12
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Herr talman! Det är av naturliga skäl extra intressant för oss i Hållbart Initiativ att debattera det här budgetförslaget, eftersom det inte är så länge sen som vi lämnade regeringen och gick i vår egen gröna opposition. Vi ser förstås positivt på att...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-16 13:25:14
 • Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår med detta lagförslag att lagtinget antar en ändring av landskapslagarna om ekologisk produktion. Orsaken till det är att Europaparlamentet och rådet har godkänt en ny förordning om ekologisk produktion och...

  Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion (LF 27/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-09-14 13:00:49
 • Tack, herr talman! Låt mig först konstatera med glädje hur överväldigande stort stödet för storskalig havsbaserad vindkraft är i detta lagting, och för de åtgärder som landskapsregeringen vidtar för att förverkliga denna episka satsning som har så många...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 (BF 4/2021-2022) Enda behandling Anförande 2022-06-15 17:04:54
 • Tack, talman! Bästa lagting. Det är märkliga tider vi lever i. Först har vi varit i pandemi med hot mot liv och hälsa, stängda gränser och ett slag rätt i solarplexus på den åländska ekonomin. Därefter när vi vågade börja glädja oss åt att kunna slopa...

  Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 (LF 18/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-18 14:29:13
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner....

  Inspektioner av fartygsavfall (LF 17/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-11 13:05:08
 • Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpningen i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi....

  Ursprungsgarantier för energi (LF 16/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-05-09 13:55:55
 • Herr talman! Bästa lagting. Världen befinner sig i en episk omställning där vi måste gå från att vara beroende av fossila bränslen, till att använda förnybar energi. Behovet av omställning har blivit än mer akut och påtaglig de senaste åren. FN:s...

  Energipolitisk strategi (MOT 8/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-04-11 14:06:40
 • Tack, fru talman! Pandemin är inte över, landskapsregeringen gjorde snabba och krävande insatser under pandemin mest rödblå tid och nu gäller det att fortsätta föra en politik som ger stabilitet och trygghet. Det är en delikat avvägning mellan att gasa...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-16 10:56:55
 • Herr talman! Tidigare har landskapsregeringen genom åren lånat ut pengar för byggande av bostadshus, och till dessa lån har det funnits knutna vissa villkor såsom till exempel kravet att om man vill betala tillbaka lånet i förtid så ska man betala en...

  Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion (LF 29/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-09-22 14:04:46
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslagar om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Samtidigt föreslås att den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. ...

  Fartygsavfall (LF 28/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-11 13:21:28