Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


  • Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner.

    Det är inte så länge sedan som lagtinget antog den här lagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Det var i december.

    I lagstiftningskontrollen som följde beslöt republikens president att lagen inte tar tillräcklig hänsyn till hemfriden, dvs. inspektioner i utrymmen som kan anses vara boutrymmen, ombord på fartyg.

    Med detta som grund föreslår landskapsregeringen en mindre komplettering som innebär en tydlig skrivning gällande inspektioner i utrymmen som används för boende ombord.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.