Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Minister Alfons Röblom (HI) Anförande | 13:05

  Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner.

  Det är inte så länge sedan som lagtinget antog den här lagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Det var i december.

  I lagstiftningskontrollen som följde beslöt republikens president att lagen inte tar tillräcklig hänsyn till hemfriden, dvs. inspektioner i utrymmen som kan anses vara boutrymmen, ombord på fartyg.

  Med detta som grund föreslår landskapsregeringen en mindre komplettering som innebär en tydlig skrivning gällande inspektioner i utrymmen som används för boende ombord.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.