Andra behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet behandlade lagförslaget.

    Diskussion.

    Detaljbehandlingen vidtar. Förelägg förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. Lagförslaget är godkänt.

    Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.