Invalidpensionärernas återgång i arbete underlättas

Lagförslag FR 9/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: invalid, invalider, pensionär, pensionärer, invalidpensionär, invalidpensionärer, arbete, återgång, återgå, pension, pensionssystem,
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård