Klimatkompensation för landskapets resor

Skriftlig fråga SF 6/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren har ställt följande skriftliga fråga "Avser landskapsregeringen införa ett system för att klimatkompensera tjänsteresor och hur långt har man i så fall kommit med arbetet?"

Åtgärder