Komplettering till etermediepolitiskt program för landskapet Åland

Landskapsregeringens meddelande M 3/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: etermedia, etermediepolitiskt program, massmedia, tv, radio, tv-verksamhet,
Sidhänvisning: 84, 88, 91, 109, 119;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser