Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten

Budgetmotion FM 15/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter