Komplettering av motiveringen till moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

Budgetmotion FM 46/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter