Komplettering av motiveringen under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, regional utveckling

Budgetmotion FM 47/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter