Kontroll av beräkningsgrunderna för fördelningen av samfundsskatten

Lagförslag FR 18/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, samfundsskatt, beskattning
Berörda lagar: ll om ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter