Kulturarvs- och museiverksamhet

Budgetmotion BM 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kultur, arv, kulturarv, museiverksamhet, budgetmotion, budget, verksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter