Lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 19/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelselag, självstyrelselagen, 59a §, eu, europeiska unionen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser