Lagförslag gällande lagtingets kansli

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingets kansli, personal, lagting, arbetsordning, arbetsordningen, ao


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser