Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2021-2022 (slutbehandlat)  


Åtgärder