Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2020-2021 (slutbehandlat)  


Åtgärder