Landskapets beredskap att hantera Long Covid

Skriftlig fråga SF 22/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur ser Ålands beredskap ut när det gäller att hantera Long Covid sjukdom och vilka bedömningar gör landskapsregeringen för i vilken skala det kan drabba befolkningen och arbetsmarknaden?

Åtgärder