Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

Lagförslag FR 20/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsgaranti, kraftnät åland, likström, likströmsförbindelse, el, elförsörjning, landskapsgaranti


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter