Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet - verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar

Landskapsregeringens meddelande M 1/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lr, landskapsregeringen, nr, nordiska rådet, nordiska ministerrådet, prioritering

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser