Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsrevisionen, effektivitetsrevisionen, revision, berättelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter