För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

  2        Uppdaterade bestämmelser i polislagen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

  3        Åländsk representation i Europaparlamentet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

  4        Arvodena för Paf-styrelsen 2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

  5        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

  6        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

  7        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.