Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsrevisionen, effektivitetsrevisionen, revision, berättelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser