Remissdebatt

  • Ärendet avförs från dagens lista och upptas senare i samband med att landskapsregeringen sänder sina påpekanden om effektivitetsrevisionsberättelsen. Dessa ärenden kommer att samordnas.