Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2020.

Åtgärder