Remissdebatt

  • Ärendet bordlades vid plenum den 31 augusti 2022 då det beslöts att en gemensam diskussion om detta och tre andra ärendena tillåts.