Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2021

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2021.

Åtgärder