Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2023

Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2023.

Åtgärder