Mindre trygghet utan kriskommunlagstiftning

Skriftlig fråga SF 21/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilka grunder landskapsregeringen anser att det inte finnas något behov av en kriskommunlagstiftning?

Åtgärder