Modernisera kollektivtrafiken

Skriftlig fråga SF 26/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt landskapsregeringen arbetar för att modernisera den åländska kollektivtrafiken?

Åtgärder