En ny arbetsordning för Ålands lagting

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ao, arbetsordning, ny arbetsordning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser