Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen

Lagförslag LF 6/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: allmän förvaltning, förvaltning, avdelning, struktur, avdelningsstruktur, motorfordonsbyrån, enskilda vägar
Berörda lagar: ll om ändring av 3 och 4 §§ ll om ålands landskapsregerings allmänna förvaltning
ll om ändring av 5 § ll om motorfordonsbyrån
ll om ändring av 49 § ll om enskilda vägar i landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen