Ny djurskyddslag

Medborgarinitiativ MI 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta en ny djurskyddslagstiftning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd