Ny lagstiftning om allmän ordning och säkerhet

Lagförslag FR 9/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ordning, säkerhet, ordningsstadga, vapen, eggvapen, skjutvapen, polis, böter, myndighet, ordningbot, straff, fängelse, vägtrafik, trafik, ordningslag
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av ordningslagen
ll om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet i strafflagen
ll om upphävande av 11 § kommunallagen för landskapet åland
ll om upphävande av ll angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet åland
ll om upphävande av ll om eggvapen
ll om änding av 36 § vägtrafiklagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet