Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lagförslag FR 18/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: personuppgifter, register, information, kommunalförvaltning, data, datainspektion, statistik, personregister Sidhänvisning: 89, 92, Berörda lagar: ll om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen ll om datainspektionen ll om ändring av ll om allmänna handlingars offentlighet ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om personregister ll om ändring av 3 och 19 §§ statistiklagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen