Ny landskapslagstiftning om flyghavre

Lagförslag LF 18/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om flyghavre revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en ny landskapslag om bekämpning av flyghavre.
Genom den föreslagna lagen upphävs landskapslagen om bekämpning av flyghavre. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

  • 2024-06-13

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands landskapsregering

    Dokument

  • 2024-09-02

    För kännedom

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk