Ny plan- och bygglag för landskapet Åland

Lagförslag FR 6/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bygglag, detaljplan, generalplan, bygglov, kommunöversikt,
Sidhänvisning: 24, 25, 31, 34,
Berörda lagar: plan- och bygglag för landskapet åland
landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet åland
landskapslag om ändring av 18a § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk
landskapslag om ändring av 23 § ellagen för landskapet åland
landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om främjande av gårdsbruk
landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om kommunalvägar


Åtgärder

 • 2001-11-20

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsstyrelse

  FR 6/2001-2002

  Dokument

 • 2001-11-22

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2001-12-03

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

  Bordlagd

 • 2001-12-10

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

 • 2002-12-16

  Återtagen