Ny polislag

Lagförslag LF 3/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polislag, polismyndighet, myndighet, räddningslag, berusad, berusade, ordningsvakt, förvaltningslag, personuppgifter,
Berörda lagar: polislag för åland
ll om ändring av ll om ålands polismyndighet
ll om ändring a räddningslagen för landskapet åland
ll om ändring av 1 och 10 §§ ll om behandling av berusade
ll om ändring av ll om ordningsvakter
ll om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet åland
ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om personuppgifter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet