En ny regionalpolitik för skärgården

Åtgärdsmotion HM 17/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skärgård, skärgården, regionalpolitik, stöd,
Sidhänvisning: 91, 125,


Åtgärder